Đàn ông thường không chú ý đến việc nên chọn màu tất trùng với màu quần, hay trùng với màu giày. Dưới đây là 9 sai lầm…
Đọc tiếp...