Cơ sở sản xuất: HOÀN HƠN
Địa chỉ: Chợ Bãi 1, xã Yên Phúc, Văn Quan, Lạng Sơn.

Đại lý tại Tp. Lạng Sơn: 0253.600.343 – 0916.777.237